آموزش رایگان ArcGIS

آموزش نرم افزار ArcScene

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که علاقه به ساخت شهرهای سه بعدی مجازی دارید می توانید این فیلم آموزشی نمونه را مشاهده کنید. این فیلم آموزشی نشان دهنده یک شهر مجازی سه بعدی است که در نرم افزار ArcGIS و بخش ArcScene تهیه شده است. اگر می خواهید به این نرم افزار […]

کار با ابزار Add XY Coordinate | جلسه ۴۸ اورژانس ArcGIS

سلام دوستان در جلسه قبلی مشاهده کردید که برای محاسبه ویژگی های هندسی عوارض وکتوری ابزار Add geometry attribute معرفی شد. اما یک ابزار دیگر برای محاسبه ویژگی هندسی عوارض نقطه ای وجود دارد که می توان به وسیله آن خصوصیت طول و عرض جغرافیایی نقاط را محاسبه کرد.   مدرس: محمود سلطانیان   مشاهده […]

آموزش کاربردی ابزار Add Geometry attribute | جلسه ۴۷

یکی از ابزارهای که در راحتی کار برای محاسبات هندسی عوارض وکتوری نقش اساسی بازی می کند، ابزار Add geometry attribute است. در جلسات قبلی با شیوه محاسبات هندسی در جداول اطلاعاتی آشنایی پیدا کردید. مثلاً اگر قصد محاسبه مساحت یا محیط یک پلیگون را داشتید قاعدتاً نیاز بود که حتماً برای هر ویژگی یک […]

ساخت و کاربرد Template | جلسه ۴۶ اورژانس ArcGIS

یکی از مباحثی که در بخش ترسیم و ویرایش عوارض وکتوری نقش اساسی بازی می کند، ساخت و کاربرد Template است. تنظیمات این بخش برای تمامی عوارض نقطه ای، خطی و پلیگونی کاربرد دارد. در واقع باید گفت که برای ترسیم هر نوع عارضه ای نیاز است که یک الگو وجود داشته باشد. همچنین برای […]

آموزش ابزار Resample | جلسه ۴۵ اورژانس ArcGIS

در بین دیتاهایی که در پروژه های مختلف GIS بکار گرفته می شود، داده های رستری در سایزها و اندازه های مختلفی تهیه می شود. اگر داده های رستری شما محدوده وسیعی را در برگرفته باشد و اندازه یاخته های آن هم کوچک باشد، هر بار که بخواهید یک ابزار پردازشی رستری را بکار بگیرید […]

آموزش ابزار Spatial Join | جلسه ۴۴ اورژانس ArcGIS

در جلسات قبلی ذکر شد که GIS از دو بخش اصلی نقشه و اطلاعات تشکیل شده است. در این بین اگر نقشه ای دارای اطلاعات خاصی در جدول آن باشد و بخواهید این اطلاعات را به نقشه و عوارض دیگری منتقل کنید می توانید از فرایند Join استفاده کنید. اما گاهی اوقات امکان ارتباط بین […]

کار با ابزار Union | جلسه ۴۳ اورژانس ArcGIS

ابزار Union برای تهیه یک نقشه جدید از عوارضی که به صورت الحاقی هستند بکار گرفته می شود. تمامی عوارض و ویژگی های آنها با بکار گیری این ابزار در نقشه خروجی خواهند بود. مدرس: محمود سلطانیان (Visited 145 times, 1 visits today)

اهمیت Template در ترسیم عوارض | جلسه ۴۲ اورژانس ArcGIS

در هنگام ساخت عوارض و ویرایش و ترسیم عوارض باید به این نکته دقت کنید که برای ترسیم هر عارضه بر اساس نوع هندسه و ژئومتری باید یک سری الگوهایی برای آنها تعریف کنید. این حالت را می توان در بخش Template ایجاد کرد. مدرس: محمود سلطانیان (Visited 133 times, 1 visits today)

کار با ابزار Intersect | جلسه ۴۱ اورژانس ArcGIS

در سری آموزشی ابزارهای تحلیلی که در بخش اورژانس ArcGIS ارائه می شود یکی از ابزارهای مهم برای ساخت یک نقشه جدید از چندین عارضه که با یکدیگر تقاطع دارند، ابزار Intersect است. نقشه جدید از بخش های مشترک نقشه های ورودی ایجاد می شود. مدرس: محمود سلطانیان (Visited 158 times, 1 visits today)