صفحه اصلی

مدل بیلدر GIS

بخش آموزش های ArcGIS

unio
07:32

کار با ابزار Union | جلسه ۴۳ اورژانس ArcGIS

ابزار Union برای تهیه یک نقشه جدید از عوارضی که به صورت الحاقی هستند بکار گرفته می شود. تمامی عوارض و ویژگی های آنها با بکار گیری این ابزار در نقشه خروجی خواهند بود. مدرس: محمود سلطانیان (Visited 12 times, 1 visits today)
templ
05:13

اهمیت Template در ترسیم عوارض | جلسه ۴۲ اورژانس ArcGIS

در هنگام ساخت عوارض و ویرایش و ترسیم عوارض باید به این نکته دقت کنید که برای ترسیم هر عارضه بر اساس نوع هندسه و ژئومتری باید یک سری الگوهایی برای آنها تعریف کنید. این حالت را می توان در بخش Template ایجاد کرد. مدرس: محمود سلطانیان (Visited 13 times, 1 visits today)
intersec
03:32

کار با ابزار Intersect | جلسه ۴۱ اورژانس ArcGIS

در سری آموزشی ابزارهای تحلیلی که در بخش اورژانس ArcGIS ارائه می شود یکی از ابزارهای مهم برای ساخت یک نقشه جدید از چندین عارضه که با یکدیگر تقاطع دارند، ابزار Intersect است. نقشه جدید از بخش های مشترک نقشه های ورودی ایجاد می شود. مدرس: محمود سلطانیان (Visited 17 times, 1 visits today)
identit
03:24

کار با ابزار Identity | جلسه ۴۰ اورژانس ArcGIS

در بین ابزارهایی که برای ترکیب خاص عوارض در ArcGIS بکارگرفته می شود می توان به ابزار Identity اشاره نمود که برای تهیه یک نقشه جدید از ترکیب دو نقشه مجزا بکار گرفته می شود. در این ابزار باید دقت شود که از عارضه ورودی که با عارضه Identity همپوشانی دارد، اطلاعات نقشه Identity را […]

بخش آموزش های Global Mapper

geogm
1
07:51

زمین مرجع نقشه ها در Global Mapper

نقشه های رستری مختلفی وجود دارند از طی فرایند اسکن از حالت کاغذی به حالت رقومی تبدیل شده اند. چنین نقشه هایی مهمترین مشکلی که دارند، نبود سیستم مختصات و موقعیت مکانی برایشان است. جهت حل این مسئله اساسی باید فرایند زمین مرجع برای این گونه نقشه ها اعمال گردد. در این فیلم آموزشی شیوه […]
(Visited 345 times, 4 visits today)